การจัดการการติดตามทรัพย์สิน RFID

5132920181219104501.jpg

พื้นหลัง

เมื่อพูดถึงการจัดการการติดตามทรัพย์สิน RFID สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากขึ้นคือการแปลเนื้อหามีหลายวิธีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ แต่มันต้องใช้เวลาและทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น
นอกจากนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้ วิธีจัดการและค้นหาสินทรัพย์เป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับธุรกิจเกือบทุกประเภท RFID UHF ให้แนวคิดที่ดีสำหรับเรื่องนี้

สิทธิประโยชน์

  • การแปลสินทรัพย์

  • การจัดการวงจรชีวิตของสินทรัพย์

  • ลดความผิดพลาดของมนุษย์

  • ประหยัดเวลาและกำลังของมนุษย์