การจัดการการขายปลีก RFID

1.jpg

พื้นหลัง

การจัดการร้านค้าปลีก Rfid สามารถเรียกการจัดการสินค้าคงคลัง rfid ที่ร้านค้าปลีกได้
ในแอปพลิเคชันประเภทนี้การตรวจสอบสต็อคเป็นแอปพลิเคชันหลัก
จากนี้ยังสามารถตรวจสอบราคาและแนวโน้มการตลาด
และสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นได้มากขึ้นเป็นตัวเลือกเช่นค้นหาอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างรวดเร็ว

สิทธิประโยชน์

  • ประหยัดเวลาและแรงงานมนุษย์มาก

  • ลดความผิดพลาดของมนุษย์

  • ตรวจสอบแนวโน้มการตลาด

  • การแปลอุปกรณ์ที่สำคัญ

  • บรรลุรายการสินทรัพย์ทางกายภาพตามเวลาจริง