การจัดการคลังสินค้า RFID

5339520181224135858.jpg
พื้นหลัง:

ผู้ผลิตมีความต้องการข้อมูลและความโปร่งใสเพิ่มขึ้นในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา วิธีการติดตามด้วยกระดาษนั้นไม่เพียงพอสำหรับระบบที่ทันสมัยเนื่องจากความตรงต่อเวลาและความแม่นยำมักไม่ตรงกับความต้องการของระบบรวม ความแพร่หลายของระบบการจัดการคลังสินค้า RFID แบบบูรณาการได้ผลักดันให้ธุรกิจลงทุนในวิธีการติดตามทรัพย์สินภายในไม่ว่าจะเป็นบุคลากรอุปกรณ์วัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูป

สิทธิประโยชน์

  • RFID ลดค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

  • RFID ทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพ

  • RFID ให้ข้อมูลตามเวลาจริง

  • RFID ไม่ต้องมองเห็น

  • RFID ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า